BEER SET A ¥980

Sheekkabab Tandoori Chicken Tikka2ps Salad Papad DraftBeer

Back to top