BEER SET A ¥880

Sheekkabab Tandoori Chicken Tikka2ps Salad Papad DraftBeer

Back to top